top of page

INTERIM MANAGEMENT

Betrokkenheid en resultaat

Focus op algemeen en commercieel management met een holistisch oog voor finance, R&D en productie. Operationeel interim management voor start-ups en middelgrote organisaties, programma management voor corporates. Een duidelijke scope, heldere doelstellingen en governance zijn essentieel om de verwachte resultaten te realiseren. Bewuste fasering van het proces zorgt voor transparantie in de voortgang van een opdracht en faciliteert flexibiliteit binnen het takenpakket.
Ontdek hier belangrijke elementen van aanpak!

Twee collega's

SCOPING & GOVERNANCE

De initiële scope en governance van de opdracht worden geformuleerd en overeengekomen door het doel, de werkwijzen en het verwachte resultaat met belanghebbenden te vast te stellen.

Grafieken bekijken

IDENTIFICATIE VAN DE MOGELIJKHEDEN

Bij aanvang van de opdracht worden opties en kansen in de context van de scope verder uitgewerkt via gesprekken met stakeholders. Er wordt een transparant werkplan opgesteld en overeengekomen om de realisatie van de doelstellingen te waarborgen.

Brainstorm sessie

MANAGEMENT & ONTWIKKELING

Deze fase vormt de kern van de opdracht. Quick wins, effectieve processen en verbeteringen worden geïdentificeerd en na validatie uitgevoerd en geïmplementeerd. Capaciteiten en medewerkers worden waar gewenst ontwikkeld in nauwe afstemming met de belanghebbenden.

Het bereiken van een deal

OVERDRACHT & VERVOLGSTAPPEN

Aan het einde van de opdracht is de overdracht van activiteiten en bevindingen cruciaal om de resultaten te verankeren. Aanbevelingen voor verdere stappen worden gepresenteerd en indien gewenst kunnen vervolgafspraken of check-ins worden gepland.

bottom of page